Nỗ Lực Hết Mình

Cháy với đam mê

Con người là yếu tố quan trọng để tạo nên thành công của một tổ chức. Onlead luôn tự hào vì đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn dốc hết tâm huyết để đưa ra những giải pháp Marketing tối ưu và chuyên biệt cho khách hàng.

Ban điều hành

Ông Nhất Thiên Quân - Cố Vấn Chiến Lược
Ông Nhất Thiên Quân
Cố Vấn Chiến Lược
Ông Võ Thế Anh
CEO
Ông Võ Sơn Trung
HR Manager
Bà Nguyễn Lệ Linh Duyên
Content Manager
Bà Nông Thị Hường
Account Manager
Bà Lê Thị Hoài Anh
Media Director
Văn Thị Phúc
Training Department

Khối kinh doanh

Hồ Nhật Phi
Trưởng phòng Kinh doanh
Hoà Nguyễn
Trưởng phòng Kinh doanh
Phạm Văn Phong
Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Khối Thực Thi (Marketing Team)

Team Digital
Team Media
Team Performance
Team Ecommerce
Team SEO
Team Design
Bạn đã sẵn sàng bùng nổ doanh thu từ Marketing Online?

Hãy để ONLEAD tư vấn
cho bạn

    Đăng ký nhận nội dung mới nhất từ ONLEAD MARKETING